Články

Pravda, lož alebo oboje

Pravda, lož alebo oboje

Existujú ľudia, ktorí odpovedajú na všetko s pravdou, iní, ktorí vždy klamú, a iní, ktorí striedajú pravdu s klamstvom, takže ak odpovedia na otázku s pravdou, ďalšou odpoveďou bude lož a ​​naopak. Ako by sme mohli zistiť iba dvoma otázkami, ktorých odpoveďou je ÁNO alebo NIE, či je človek úprimný, klamár alebo ak strieda pravdu s klamstvom?

Riešenie

Musíte sa opýtať osoby dvakrát: Striedate pravdu lžami?

Dve negatívne odpovede ukazujú, že je úprimná, dve kladné odpovede naznačujú, že je klamárka a kladná odpoveď a ďalšia záporná odpoveď naznačuje, že je to osoba, ktorá strieda pravdu s ložom.