Krátko

Epiofanto Diofanto

Epiofanto Diofanto

„Boh mu udelil dieťa ako šiestu časť svojho života, jeho dvanásta časť neskôr zakryla jeho tvár vlasmi; Svietil manželskú baterku po siedmej a po piatich rokoch mu dal syna. Syn narodeného v neskorom veku, ktorý osud vzal, keď dosiahol vek polovice života jeho otca. Upokojil svoje utrpenie vedou o číslach v priebehu nasledujúcich štyroch rokov, po ktorých jeho život zanikol. “

Koľko rokov žil tento slávny matematik?

Riešenie

Odpoveď je 84 rokov čo je výsledkom riešenia rovnice:

Zjednodušenie získate: