Články

Koľko mám rokov?

Koľko mám rokov?

Ak vynásobíte dve číslice zodpovedajúce môjmu veku, dostanete polovicu rokov som.

Koľko mám rokov?

Riešenie

Mám 36 rokov. 3 × 6 = 18, čo je polovica 36. Z tohto výroku môžeme odvodiť nasledujúcu rovnicu:
X × 10 + Y = 2 x X × Y

Ak to napríklad objasníme X, kde dostaneme, že Y = 2XY - 10X = X (2Y-10), z ktorého odvodíme, že X = Y / (2Y-10)
Ak hľadáme všetky riešenia X a a kde každý X a každý a byť zložený z jednej číslice zistíme, že existuje iba jedna: X = 3 a Y = 6