Informácie

Perfektné číslo

Perfektné číslo

Perfektné číslo je prirodzené číslo, ktoré sa rovná súčtu jeho vlastných pozitívnych deliteľov, bez toho, aby sa zahrnovalo samo.

Teda 6 je perfektné číslo, pretože jeho vlastné deliče sú 1, 2 a 3 a je pravda, že 6 = 1 + 2 + 3.

Aké je najbližšie dokonalé číslo?

Riešenie

Ďalšie dokonalé číslo je 28, pretože je pravda, že 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14.

Viac informácií o perfektných číslach nájdete na Wikipédii.