Krátko

Cena lístka na autobus

Cena lístka na autobus

Ana, Beatriz a Carla vstupujú do zmrzliny. Carla, ktorá má dvakrát toľko peňazí ako Beatriz, kupuje tri zmrzliny po 90 centov a teraz má dvakrát toľko peňazí ako Ana, ale polovicu toľko ako Beatriz.

Pri odchode nájdu na zemi tri centy, a tak sa môžu vrátiť všetky tri v autobuse.

Koľko stojí lístok na autobus?

Riešenie

Rozdiel medzi dvakrát Beatrizovými peniazmi a polovicou toho, čo má Beatriz, je cena troch zmrzlín, to je 270 centov, takže máme nasledujúcu rovnicu:

my centov. Beatriz má 180 centov, Carla má 90 centov a Ana má 45 centov. Celkovo majú 315 centov, takže ak nájdu 3 centy, majú celkom 318 centov, a preto každý lístok na autobus stojí 318/3 = 106 centov.