Články

Tri pokerové karty

Tri pokerové karty

Máme tri pokerové karty lícom nad sebou v rade vedľa seba a hovoria nám toto:

  • Existuje eso, dva a tri, aj keď nie nevyhnutne v tomto poradí.
  • Máme tiež ďatelinu, jedno srdce a iné piky, aj keď nie nevyhnutne v tomto poradí.
  • Ďatelina je medzi kartou dvoch a srdiečok
  • Tieto tri sú napravo od karty rýč

V akom poradí sú karty usporiadané?

Riešenie

Zľava doprava sú usporiadané nasledovne: Dva piky tri palice a eso srdca.