Podrobne

Tri deti s tričkom

Tri deti s tričkom

Tri deti sa púšťajú na javisko veľkého divadla s veľkým počtom nakresleným na prednej časti košele.

Čísla, ktoré nakreslili, sú 1, 3 a 6.

Tvárou v tvár verejnosti a požiadajú o umiestnenie tak, aby výsledné trojciferné číslo bolo deliteľné siedmimi.

Ako by ste ich umiestnili?

Extrahované z www.divulgamat.net

Riešenie

Zľava doprava: chlapec z čísla 6, ktorý vytvára borovicu, potom chlapec s 3 a potom chlapec z 1. Vytvorí sa číslo 931, ktoré sa rovná 7 x 133.