Komentáre

Môj vek a vek môjho syna

Môj vek a vek môjho syna

Mám 42 rokov a môj syn 4.

V ktorom roku bude môj vek 20-krát vyšší ako môj syn?

Riešenie

Ak vyjadríme vyhlásenie vo forme matematickej rovnice kde X Počet rokov, ktoré zostávajú 20-násobkom veku môjho syna, musíme:

42 + X = 20 × (4 + X)

Zúčtovanie dostaneme X = -2

Čo znamená, že pred dvoma rokmi Vek môjho syna bol 20-krát môj, mal som 40 a 2 roky.