Články

Peterchenov preclík

Peterchenov preclík

Toto je jednoduchý problém pre mladých ľudí, pre ktorých sú iné hádanky ťažké.

Malý Peterchen má viedenský sušienkový koláč, ako je to znázornené na obrázku, a pýta sa svojich mladých priateľov, či môžu uhádnuť, koľko častí je možné rozdeliť jediným priamym rezom nožom.

Myslím, že je to pravý preclík, v ktorom nie sú spojené oba konce, nakreslite priamku, ktorá je viditeľná v maximálnom počte kusov.

Riešenie

Preclík možno rozdeliť na 10 častí, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku: