Informácie

Ťavy a velbloudy

Ťavy a velbloudy

Ak máme v našom stáde tiav a dromedárov 48 stehien a 20 hrbov,

Koľko dromedárov je v skupine?

Riešenie

Ak rozdelíme počet nôh na 4, dostaneme celkový počet zvierat, ktoré sú 12.
Teraz rozdeľujeme hrboľ pre každé zviera a vidíme, že tu zostáva 8, ktoré zodpovedajú ťavám, z ktorých každý má 2 hrby. Preto máme 12 - 8 = 4 dromedári.

Video: VELBLOUD = ŤAVA Stop Motion Video (Október 2020).