Články

Problém záhradníka

Problém záhradníka

Obrázok ukazuje scenár, v ktorom záhradník pracuje.

Aký je správny postup sled udalostí?

Extrahované zo stránky acertijosymascosas.blogspot.com.es

Riešenie

Prvý krok: vignette E. Kríky nie sú orezané a kameň na chodníku.
Druhý krok: vignette C. Záhradník oreže krík vpravo, ten naľavo nie je orezaný a kameň na chodníku.
Tretí krok: vignette F. Záhradník oreže krík vľavo, ten napravo je už orezaný a kameň na chodníku.
Štvrtý krok: vignette B. Oba kríky sú orezané a záhradník odstráni kameň.
Piaty krok: vignette A. Kameň je rozložený, všetko je orezané a zametané.
Šiesty a posledný krok: vignette D. Kameň je oddelený, všetko je orezané a zametané.