Krátko

Pyramídové operácie

Pyramídové operácie


Pozrite si túto sériu:
1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321

111111111 x 111111111 =?

Bez výpočtu Dokázali by ste uhádnuť výsledok posledného funkčného obdobia série?

Riešenie

S každou číslicou pridanou do násobenia získame ešte jednu číslicu vo výsledku vždy podľa vzostupne klesajúceho vzoru.

1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321