Informácie

Problém s hodinkami

Problém s hodinkami

Máme analógové hodiny, ktoré sa každý deň oneskorujú pol minúty. Namiesto toho stoja iné hodiny rovnakého typu.

Ktorý čas sa bude zobrazovať častejšie?

Riešenie

Hodiny, ktoré sú zastavené, zobrazia správny čas dvakrát denne. Hodiny, ktoré oneskoria pol minúty, však budú trvať 2 × 60 × 12 = 1440 dní, kým sa zobrazí správny čas, potom prerušené hodiny viackrát označia správny čas.