Články

Dedičstvo grófa

Dedičstvo grófa

Gróf, ktorý je veľmi chorý a nemá žiadnych potomkov, ktorým zanechal svoje bohatstvo, oslovuje svojich lokajov a hovorí:

- Odkážem všetky svoje peniaze jednému z vás, ktorý zhromažďuje počet zlatých mincí rovnajúci sa polovici počtu dní, ktoré som opustil život.

Čo by ste urobili, aby ste sa pokúsili získať dedičstvo?

Riešenie

Čo by ste mali urobiť, je uložiť zlatú mincu každé dva dni. Keď teda počet zomrie, budete mať potrebný počet mincí.