Podrobne

Triplet Prime Numbers

Triplet Prime Numbers

Tieto tri po sebe idúce nepárne čísla nazývame (a, b, c) tak, že a je prvočíslo, b = a + 2 je prvočíslo a c = b + 2 je prvočíslo.

Dokážete nájsť všetky triplety trojice prvočísel, ktoré existujú?

Riešenie

Existuje iba jeden zoznam prvočísel, ktoré spĺňajú predpísanú podmienku: (3, 5, 7)

Dôvod je ten, že jedno z troch čísel bude vždy násobkom 3 a jediné prvočíslo deliteľné číslom 3 je samotné číslo 3.


Video: Co Prime, Twin Prime and Prime Triplets (Jún 2021).