Krátko

Presné rozdelenie

Presné rozdelenie

Nájdite menej 9 po sebe idúcich čísel a väčšie ako 10 tak, že pri vydelení každého z nich jeho posledným číslom je vždy celé číslo.

Napríklad, ak začneme s 31, máme 31/1, že je celé číslo, 32/2 je tiež celé číslo, 33/3, ale delením 34/4 nezískame celé číslo.

Riešenie

Sú to čísla od 2521 do 2529.

Najprv dostaneme najmenší spoločný násobok od 1 do 9, čo je 2520 a potom pridáme čísla od 1 do 9. Podľa definície bude každé z nich deliteľné posledným číslom.