Komentáre

So štyrmi tromi

So štyrmi tromi

S použitím štyroch troch a základných matematických operácií (sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie),

Dokážete získať všetky čísla od 0 do 10?

Napríklad nulové by mohlo byť toto:
0 = 3 + 3 - 3 - 3

Riešenie

Toto je jedno z možných riešení:

  • 1 = 33/33
  • 2 = 3/3+3/3
  • 3 = (3+3+3)/3
  • 4 = (3*3+3)/3
  • 5 = 3+3-3/3
  • 6 = 3+(3*3)/3
  • 7 = 3+3+3/3
  • 8 = 33/3-3
  • 9 = (3*3*3)/3
  • 10 = 3*3+3/3

Video: Mama so štyrmi deťmi skončila na ulici v stane V SIEDMOM NEBI (Október 2020).