Krátko

Tri písmená

Tri písmená

Pokúste sa uhádnuť, ktoré karty sú skryté, z nasledujúcich kľúčov:

Vľavo od kráľa sú dve písmená. Jedno srdce je naľavo od druhého. Na pravej strane srdca je ďatelina. Dvaja majú právo na eso.

Aké tri karty sú skryté?

Riešenie

Prvá stopa nám už hovorí, že list napravo je kráľom. Pretože obe srdcia sú spolu a ďatelina je napravo od srdca, karta napravo musí byť kráľom klubov a ostatné budú srdcami.

Nakoniec posledná stopa hovorí, že tieto dve karty sú napravo od esa, takže stredová karta bude 2 srdce, a preto bude na ľavej strane eso srdca.