Informácie

Stohovacie poháre

Stohovacie poháre

Máme 21 pohárov, ktoré sa používajú v hre „speed stack“, ktorá sa skladá z čo najrýchlejšieho stohovania pyramídových pohárov.

Rozmery použitých nádob sú 10 cm vysoké, 6 cm široké hore a 5 cm dole. Okuliare majú taký tvar, že ak si jeden z nich predstavíme jeden druhému, celková výška súpravy je 11 cm, pretože každé sklo má vo vnútri doraz, ktorý im nedovolí, aby sa úplne zmestili.

S okuliarmi chceme dosiahnuť čo najvyššie.

Dokážete vymyslieť najlepší spôsob ich skladania a ako vysoko sa môžeme dostať?

Riešenie

Najlepším spôsobom, ako naskladať okuliare, aby sa maximalizovala výška, je urobiť jedno na druhom, obrátiť sklo v každej úrovni tak, aby sa mohlo naskladať tak, aby sme vždy mohli využiť výhody celkovej výšky skla. Ak máme 21 pohárov s výškou 10 cm, môžeme dosiahnuť výšku 2 metre a 10 cm.