Komentáre

Zrkadlový odraz

Zrkadlový odraz

Kým som hovoril so svojim susedom vo dverách, vidím cez sklo dverí, ktoré prechádza dodávkou sklárne, ktorá má zrkadlo, v ktorom vidím odrazenú fasádu mojej budovy.

Číslo cieľa, ktoré je napísané na vonkajšej strane fasády, sa odráža v zrkadle, ktoré nesie.

Ako vidím číslo? Vidím to správne alebo sa pozerám na obrátené číslo?

Riešenie

Číslo vyzerá správne.