Informácie

V starovekom Grécku

V starovekom Grécku

Pri skúmaní niektorých fotografií nádherných pamiatok staroveku objavených počas nedávnych vykopávok v Grécku ma zasiahla opakovaná podoba symbolu kruhu a trojuholníka.

Bez toho, aby som vstúpil do diskusie o akceptovanom výklade symbolu, o ktorom veľa vedeckých mužov napísalo veľa kníh, by som chcel len upozorniť na zvedavé matematické aspekty, ktoré sa v týchto prípadoch vždy zdajú byť súčasťou štruktúry.

Toto označenie je spojené s určitými nápismi pamätníkov a používa sa ako pečiatka alebo podpis. Je príjemné zistiť, že symbol je možné nakresliť jednou súvislou čiarou bez toho, aby ste dvakrát prešli rovnakým miestom.

Ak však prijmeme najobľúbenejšiu stratégiu povoľovania odovzdávať niektoré trate toľkokrát, koľkokrát chceme, len to náročné obrázok je nakreslený jednou súvislou čiarou s najmenšou možnou zmenou smeru v zdvihu, domáca práca sa stáva najlepšou hádankou svojho druhu, akú kedy vymysleli.

Riešenie

Grécky symbol je možné nakresliť jedinou súvislou čiarou s trinástimi zmenami smeru, ktorá začína v bode a končiac bodom Z ako je znázornené na nasledujúcom obrázku: