Podrobne

Nepriateľskí susedia

Nepriateľskí susedia

Táto zriedkavá a jednoduchá skladačka bola jedným z mojich prvých výtvorov publikovaných pred viac ako polstoročím. Reprodukujem tu pôvodnú kresbu, ktorú som vytvoril, keď som mal deväť rokov.

Hovorí sa, že traja susedia, ktorí zdieľali malý park, ako je to znázornené na obrázku, mali spor. Majiteľ veľkého domu, ktorý sa sťažoval, že ho kurčatá suseda obťažovali, postavil cestu s plotom, ktorý išiel od jeho dverí k východu v dolnej časti výkresu.

Potom muž z domu napravo postavil cestu k východu vľavo a muž z domu naľavo postavil cestu k východu napravo.

Žiadna z týchto ciest sa nepretínala. Dokážete ich správne nakresliť?

Riešenie

Nepriateľskí susedia sledovali svoje cesty takto: