Krátko

Otec a syn prechádzajú roky

Otec a syn prechádzajú roky

V roku 1999 otec a syn oslávili svoje narodeniny v ten istý deň a na reprezentáciu svojho veku použili dve sviečky v tvare čísel. Obidve používajú rovnaké dve sviečky, iba že obrátia poradie ich umiestnenia na torte, aby uviedli ich vek. Je zaujímavé, že vek otca sa zhoduje s poslednými dvoma číslicami roku narodenia syna a vek syna sa zhoduje s poslednými dvoma číslicami roku narodenia otca. S vedomím, že rozdiel medzi nimi je 27 rokov,

Koľko je rokov starý?

Riešenie

Aj keď je možné to vyriešiť pomocou systému rovníc s dvoma neznámymi, existuje aj iný spôsob, ako získať odpoveď.

Zavolajme AB vo veku otca, kde každé písmeno predstavuje číslicu. Preto je vek dieťaťa BA.
Rok narodenia syna bude 19AB a otec 19BA.

Potom je splnené, že: 19AB + BA = 1999

Preto vieme, že A + B = 9. Na tento účel sú k dispozícii tieto možnosti:

Vek otca Synov vek
90 09
81 18
72 27
63 36
54 45

Potom vidíme, že jediní, ktorí spĺňajú vlastnosti diferenciácie za 27 rokov, sú tí, ktorí zodpovedajú 63 rokov pre otca a 36 rokov pre syna.