Informácie

Spočítajte nohy a nohy

Spočítajte nohy a nohy

V autobuse riadenom jedným vodičom je 7 detí so 7 ruksakmi. Každý batoh má 7 mačiek a každá mačka má 7 mačiatok.

Koľko nôh a nôh je v autobuse?

Riešenie

V riešení nie je žiadny trik. Je to jednoduchý matematický problém, ale to spôsobí viac ako jeden pokles:

"7 batohov pre deti 7 x 7 mačiek x 4 nohy každej mačky = 1372 končatín mačiek."

"7 batohov pre deti 7 x 7 mačiek x 7 mačiatok x 4 nohy = 9604 nôh mačiatka."

"7 detí x 2 nohy = 14 detských nôh."

„1 vodič x 2 nohy = 2 nohy vodiča

Spolu: 1372 + 9604 = 10976 nôh a 14 + 2 = 16 nôh