Podrobne

Kubické geomagické námestie

Kubické geomagické námestie

Obrázok zobrazuje neúplný geomagický štvorec. Podobne ako kúzelné štvorce, v ktorých pri sčítaní všetkých čísiel riadku, stĺpca alebo diagonály vždy dosiahneme rovnaký výsledok, v tomto geomagickom štvorci, ak dáme všetky kusy riadku, stĺpca alebo diagonálu dohromady, získame vždy rovnakú kocku veľkosť. V tomto prípade sa navyše zobrazí vzorec, ktorý vám umožňuje vypočítať kusy každého políčka z 3 rôznych čísiel na, b a C.

Takto je postava každej škatule vytvorená spojením číslic na, b a C podľa vzorca uvedeného v kolónke.

Nájdite čísla a, b a c.

Extrahované zo stránky www.geomagicsquares.com, kde nájdete veľa geomagických štvorcov.

Riešenie

Obrázok ukazuje riešenie: