Komentáre

Kúzelné operácie

Kúzelné operácie

Spýtajte sa osoby na jej rok narodenia.

Teraz požičiavajte tomuto roku súčet čísel za bežný rok, Čo získame?

Riešenie

Vždy dostaneme číslo deliteľné deviatimi.