Podrobne

Adresa autobusu

Adresa autobusu

Pri jednej príležitosti ukázali kresbu, ktorá je na ľavej strane, skupine školákov z materskej školy.

Otázka je jednoduchá, V akom smere cestuje ťažný autobus?,

Vpravo alebo vľavo?

Riešenie

Väčšina žiakov odpovedala autobus ide doľava pretože nevidíte ich vchodové dvere, ktoré by mali byť na pravej strane autobusu. Potom je poloha vodiča naľavo od výkresu, na ktorom sa pohybuje.

Video: Vtipy 159 - Dežo v autobusu (Október 2020).