Informácie

Matematický test

Matematický test

V poslednom matematickom teste, ktorý sme urobili v triede, 18 študentov odpovedalo na prvú otázku správne, 23 odpovedalo na druhú otázku správne, 8 odpovedalo na dve otázky správne a 11 odpovedalo na dve otázky nesprávne.

Koľko študentov je v mojej triede?

Riešenie

Existuje 11 študentov, ktorí na tieto dve otázky odpovedali zle, a 18 študentov, ktorí dobre odpovedali na prvú otázku, aby sa tieto dve súbory mohli pridať pokojne (11 + 18 = 29).

Keď vezmeme do úvahy ďalší súbor, súbor 23, ktorý dobre odpovedal na druhú otázku, máme problém a to znamená, že niektoré môžu patriť do jednej z predchádzajúcich skupín, ak tiež odpovedali na prvú.

Koľko z tých, ktorí dobre odpovedali na prvé, dobre reagovalo na obidve? Podľa vyjadrenia 8. Preto, ak pripočítame 23 k 29, započítali by sme dvakrát na 8, a preto by sme ich museli odpočítať, to znamená, že konečný výsledok by bol 11 + 18 + 23 - 8 = 44 študentov.