Podrobne

Najmenej zo všetkých

Najmenej zo všetkých

David, Alba a Esther sú vyššie ako Daniel. Esther, Gabriel a Daniel sú kratšie ako David. Ak ich umiestnime z najvyšších na najnižšie, obsadia David a Gabriel pozície s párnymi číslami.

Kto je najkratší alebo najkratší zo všetkých?

Riešenie

Ak sú David, Alba a Esther vyššie ako Daniel, tým, že ich zoradí od najvyššej k najnižšej, David, Alba a Ester nezaberajú posledné miesto a Daniel môže obsadiť posledné alebo predposledné miesto, ak sa ukáže, že je vyšší ako Gabriel.

Po druhé, ak sú Esther, Gabriel a Daniel kratšie ako David, David musí obsadiť prvé alebo druhé miesto a Esther, Gabriel a Daniel nemôžu byť na prvom mieste.

Tretia informácia je kľúčová, pretože David a Gabriel zaujímajú rovnaké pozície a keďže ich je päť, musia byť druhou a štvrtou. Nie je na výber, David je druhý a Gabriel štvrtý, pretože Gabriel je nižší.

Pretože Alba a Esther sú staršie ako Daniel, z troch voľných pozícií môže obsadiť iba posledné miesto a Alba a Esther musia obsadiť pozície 1 a 3.

Nakoniec sme povedali, že Esther nemôže byť prvá, pretože je kratšia ako David, potom prvá je Alba a Esther je tretia.

Stručne povedané, objednávka je preto Alba - David - Esther - Gabriel - Daniel Najkratšia zo všetkých je Daniel.