Články

Nemocný synovec

Nemocný synovec

Toto je problém príbuzenstva, ktorého reakcia je veľmi zvedavá. Strýko Ruben bol vo veľkom meste, aby navštívil svoju sestru Mary Ann. Keď prešli okolo malého hotela, kráčali spolu po ulici.

- „Než odídeme,“ povedala Ruben svojej sestre, „rád by som sa na chvíľu zastavil a požiadal som chorého synovca, ktorý žije v tomto hoteli.“
- „Dobre,“ odpovedala Mary Ann, „keďže sa nemám obávať nijakých chorých synovcov, pôjdem domov. V popoludňajších hodinách môžeme pokračovať v prechádzke. “

Aký bol príbuzný vzťah Mary Ann s tým tajomným Rubenovým synovcom?

Riešenie

Mary Ann bola matkou chorého chlapca.