Články

Najpoužívanejšia blikačka

Najpoužívanejšia blikačka

Ak vodiči automobilov v Španielsku dávajú smerovky vždy alebo vľavo v každom manévri, ktorý to vyžaduje, počas životnosti vozidla,

Aký je najčastejšie používaný intermitent?

Riešenie

Vo všeobecnosti sa oba smerové svetlá používajú vo väčšine situácií rovnako, pretože väčšina manévrov je obvykle kompenzovaná. Ak dáme smerové svetlo na predbiehanie iného vozidla, musíme napríklad opakovať, aby sme sa napríklad vrátili k nášmu jazdnému pruhu.

Jediným prípadom, keď sa tak nestane, sú kruhové objazdy, v ktorých by sme nemali zapínať blikač, keď sa pripojíme, ale ak ich necháme napravo. tak najpoužívanejší je pravý ukazovateľ smeru.