Podrobne

Hádanka oblastí V

Hádanka oblastí V

V tejto hádanke Naoki Inaba sa objavuje séria geometrických tvarov a my musíme zistiť chýbajúcu dimenziu bez použitia zlomkov alebo desatinných hodnôt vo výsledkoch, jednoducho pomocou logiky a známych vzorcov na výpočet oblastí obdĺžnikov. Je zrejmé, že nemôžeme merať s pravidlom.

Ste schopní zistiť neznámu dimenziu v tomto zložení?

»Pri pohľade na opatrovníka.

Riešenie

Hľadaná plocha je 35 cm². Riešenie je prezentované vo forme usporiadanej cesty so všetkými strednými rozmermi, ktoré boli vypočítané až do dosiahnutia neznámeho rozmeru.