Krátko

Hádanka oblastí

Hádanka oblastí

Naoki Inaba predstavuje „Menseki Meiro“, „puzzle oblastí“, v ktorých sa objavuje séria geometrických tvarov, a my musíme zistiť chýbajúcu dimenziu bez použitia zlomkov alebo desatinných hodnôt, jednoducho pomocou logiky. Je zrejmé, že nemôžeme merať s pravidlom.

Ste schopní zistiť neznámu dimenziu?

»Pôvodne videný v The Guardian

Riešenie


Odpoveď je vypočítať plochu obdĺžnika označenú čiarkovanou čiarou, pretože poznáme rozmery jeho dvoch strán. Plocha tohto štvorca bude 4 × 5 = 20.
Ak pridáme túto oblasť k dolnému obdĺžniku, máme 20 + 16 = 36, čo je presne oblasť pravouholníka vľavo. Pretože výška oboch obdĺžnikov je presne rovnaká, šírka bude tiež rovnaká hľadaný rozmer je 5 cm.