Komentáre

Hádanka oblastí II

Hádanka oblastí II

V tejto hádanke Naoki Inaba sa objavuje séria geometrických tvarov a my musíme zistiť chýbajúcu dimenziu bez použitia zlomkov alebo desatinných hodnôt vo výsledkoch, jednoducho pomocou logiky a známych vzorcov na výpočet oblastí obdĺžnikov. Je zrejmé, že nemôžeme merať s pravidlom.

Ste schopní zistiť neznámu dimenziu v tomto zložení?

Riešenie

Aby sme dospeli k výsledku, musíme najprv vypočítať rozmer ① obrázka, ktorý bude 4 + 3 = 7 cm.

S plochou obdĺžnika a jednej z jeho strán odvodíme, že rozmer ② bude 6 cm (od 6 × 7 = 42 cm).

Pretože máme celkovú výšku a výšku dolného obdĺžnika, môžeme získať výšku horného obdĺžnika ③: 10 - 6 = 4 cm.

Teraz máme rozmery oboch strán obdĺžnika a môžeme ich vypočítať plocha: 4 × 4 = 16 cm².