Krátko

Záhadní hadi

Záhadní hadi

Zdá sa, že ďalšia postava záhadných hadovitých hadov sa pohybuje spontánne.

Riešenie

V skutočnosti sa zdá, že oblasť, na ktorú sa priamo nepozeráme, sa vždy pohybuje.