Komentáre

Nemožné schody

Nemožné schody

Tieto schody, ktoré zjavne stúpajú, spájajú dva body A a B, ktoré sú na rovnakej úrovni.

Riešenie

Je to ďalší z podvodov spôsobených skutočnosťou, že sa trojrozmerné obrázky zobrazujú na rovnom povrchu, napríklad na monitore.