Krátko

Rozbité hodiny

Rozbité hodiny

Dve hodiny sa prispôsobili času Big Ben o dvanástej v noci. Jedna z nich je rozbitá a postupuje tri minúty za hodinu. Pred hodinou a štvrtinou prestal ukazovať na 16:48. Vzhľadom na to, že ešte neuplynulo 24 hodín,

O koľkej ukazujú hodiny, že to funguje dobre?

Riešenie

Zlé hodiny sa zastavili o 16:48 hod., To znamená, že bežali 16 hodín (48 minút, ktoré označujú, sú tie, ktoré v tom čase postúpila ďalej). Potom by ostatné hodiny mali vytáčať 17 hodín 15 minút.