Podrobne

Vodovodné potrubia

Vodovodné potrubia

Vidieť rúry pod zemou.

Riešenie

Tento nákres vodovodných potrubí v Yorkshire nebol nikdy dokončený. Ironicky ho zastavila voda z Yorkshiru vo forme silných dažďov, ktoré neumožnili jeho dokončenie. Účinkuje Julian Beeber.