Informácie

Zátišie

Zátišie

Na obrázku tohto zátišie vidíme jedlo za kamenným rámom, Kde je to orientované?

Riešenie

Nie je známe, rám sa otáča o 180 °, jedná sa o optický klam.