Podrobne

Kam ide kôň?

Kam ide kôň?

Pozrite sa na tento obraz tieňa koňa.

Môžete zistiť, či je kôň tvár alebo chrbát?

Riešenie

Informácie na obrázku nestačia na to, aby sa určilo, kde kôň hľadá. Obrázok môže byť interpretovaný dvoma spôsobmi z dôvodu nedostatku referenčných bodov ako nejakého tieňa alebo iného detailu. Nasledujúci obrázok zobrazuje dva perspektívy koňa jednoducho pridaním čiary, ktorá vymedzuje orientáciu hlavy.