+
Podrobne

Pohybujúce sa kolesá

Pohybujúce sa kolesá

Myslíte si, že sa tento obrázok pohybuje?

Riešenie

Je to optická ilúzia nazývaná stereogram pohybujúcich sa kolies. Je to vlastne statický obraz.