Informácie

Gramotnosť a ďalšie vlastnosti používateľov sociálnych sietí oproti širšej spoločnosti

Gramotnosť a ďalšie vlastnosti používateľov sociálnych sietí oproti širšej spoločnostiWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Boli vykonané sociologické výskumy na úrovni gramotnosti, kultúry a zdieľaných etických hodnôt medzi užívateľmi mnohých existujúcich sociálnych sietí v porovnaní s väčšími národnými spoločnosťami, do ktorých používatelia patria? Čo výskumy týkajúce sa podielu ľudí s rasistickými, homofóbnymi alebo nábožensky netolerantnými postojmi na sociálnych médiách v porovnaní so spoločnosťou ako celkom?

Začal som sa nad týmto problémom zaujímať, pretože som mal krátko účet na Facebooku a objavil som odraz spoločnosti svojej krajiny, Talianska, ktorý by som si želal, aby som nikdy neobjavil: aj keď ma zaujíma sociálna interakcia s opačná typológia ľudí, našiel som drvivú väčšinu používateľov spomedzi mojich spoluobčanov, ktorých sužuje alarmujúca úroveň negramotnosti a neschopnosť porozumieť všetkému, čo nie je na zemi, plné rasovej nenávisti (ktorá sa v mojej krajine prejavuje) niektorými politikmi a televíznymi kanálmi vo vlastníctve ľudí politicky spriaznených s ultrapravicou) a bez empatie a etických hodnôt, o ktorých som sa domnieval, že ich zdieľa takmer celé ľudstvo, ako napríklad rešpektovanie života utopených detí utečencov. Dúfam, že priemer mojich spoluobčanov, ktorí majú účet na Facebooku, je horší ako priemer mojich spoluobčanov ako celku.


Stránky sociálnych sietí a skúsenosti starších dospelých používateľov: systematická kontrola

Cieľom tejto štúdie bolo systematicky preskúmať používanie stránok sociálnych sietí (SNS) z pohľadu staršieho dospelého (všetky príspevky mali priemerný vek vzorky 65+ a vzorky boli vo veku od 50 do 98 rokov). Skúmali sa charakteristiky starších dospelých používateľov SNS, stimuly a demotivácie pri používaní a vzťah medzi používaním SNS, blahobytom a kognitívnymi funkciami. Pri systematickom vyhľadávaní 21 článkov splnilo kritériá zaradenia a bolo podrobených kontrole kvality. Kvalita papiera bola často nízka alebo stredná, ako to hodnotí štandardný rámec hodnotenia kvality. Výsledky naznačili, že starší dospelí užívatelia SNS majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať konkrétne vlastnosti, vrátane žien a mladších. Hlavným podnetom na použitie bolo udržiavať kontakt s rodinou a priateľmi. Medzi demotivačné prvky patrili obavy o súkromie a nedostatok vnímanej užitočnosti. Vzťah medzi používaním SNS, blahobytom a kognitívnymi funkciami bol nepresvedčivý. Používanie SNS je viacrozmerný jav, ktorý je potrebné chápať v kontexte širších komunikačných postupov, sociálnych vzťahov jednotlivcov a individuálnych preferencií a vlastností.


Kde zapadá „digitálne občianstvo“?

Digitálne občianstvo je „vzdelávanie charakteru“ v prepojenom svete. Ako hovorí jeden učiteľ:

Jednou z veľkých misií a tém našej školy je dnes budovanie charakteru pre komunity zajtrajška, takže vždy spájame veci s dobrým charakterom a tým, ako chceme, aby nás druhí vnímali ako sa chceme správať k druhým a ako chceme druhých. zaobchádzať s nami ... technológie poskytujú ešte jeden spôsob, ako ich naučiť, a ďalší spôsob, ako ich urobiť relevantnými pre študentov. [10]

Modely digitálneho občianstva sa vo všeobecnosti skladajú z prvkov, ako sú práva a zodpovednosti, účasť alebo občianska angažovanosť, normy správania alebo etikety a pocit spolupatričnosti a členstva. [11]

Digitálne občianstvo je úzko prepojené s občianskou výchovou v tradičnom zmysle, kde sa porozumenie digitálnym médiám a ich schopnosť používať stáva zásadnou súčasťou aktívneho občianstva. Keďže mediálne správy dominujú našim politickým diskusiám a nástroje ako Facebook a Twitter sa používajú na aktivizmus a organizovanie politických hnutí po celom svete, pre mladých ľudí je stále dôležitejšie, aby boli schopní kriticky sa pozerať na médiá a boli pripravení byť zapojení. digitálni občania ktorí prispievajú svojim komunitám pozitívnym spôsobom. Na to potrebujú celú škálu zručností, ktoré spájame s médiami a digitálnej gramotnosti, aby dokázali poznať a uplatňovať práva, ktoré majú ako spotrebitelia, ako členovia online komunít, ako občania štátu a ako ľudské bytosti.


Gramotnosť a ďalšie črty používateľov sociálnych sietí vs. širšej spoločnosti - psychológia

Ako sociálne médiá ovplyvňujú (alebo odrážajú) základné spôsoby, akými chápeme seba a ostatných? Zdá sa, že sa znova a znova vynára jedna otázka a to, či nás vývoj „Web 2.0“ nejakým spôsobom mení, alebo ide jednoducho o technologický vývoj, v ktorom sa rovnaké staré psychologické črty prejavujú odlišne. Existuje množstvo psychologických konceptov, ktoré môžeme skúmať s ohľadom na ich vzťah k sociálnym médiám, ale v tomto blogovom príspevku sa zameriam na dva: ego a ja. Pred definovaním týchto pojmov je dôležité rýchlo sa pozrieť na to, prečo si kladieme tieto otázky.

Sociálne médiá rýchlo prenikli do sociálneho a medziľudského života našej prepojenej spoločnosti a stále rastú. Samotný Facebook uvádza, že má viac ako 800 miliónov aktívnych používateľov. Neodôvodnené správy na Twitteri ma informujú, že sa rýchlo blíži k jednej miliarde. Podľa webovej stránky internetworldstats je používanie internetu o niečo viac ako 2 miliardy (niečo viac ako 30% populácie), čo znamená, že pre tých, ktorí vo svete pristupujú na internet, sa tí, ktorí používajú iba Facebook, blížia k polovici všetkých používateľov internetu. Na dosiahnutie takého rýchleho rastu a prieniku obyvateľstva musí byť v sociálnych sieťach niečo veľmi presvedčivé.

Psychológia sa už dlho zaujíma o to, čo ľudí motivuje. Ide o to, že ak dokážeme porozumieť primárnej motivácii človeka, dokážeme lepšie porozumieť voľbám, ktoré robíme. Pojem toho, čo sa skrýva za ľudskou motiváciou, sa v priebehu času veľmi zmenil: a naďalej sa o ňom živo diskutuje. Aj keď v psychodynamickej teórii pokračujú diskusie, väčšina psychodynamických klinikov a teoretikov verí, že snaha nadviazať vzťah s inými (a byť s nimi príbuzná) je ústredným ľudským motivátorom, s ktorým sme sa narodili, s vôľou vzťahovať sa s ostatnými, a to pokračuje po celý život. a je jednou z našich najdôležitejších (a najkomplexnejších) úloh.

Samotná fráza „sociálne siete“ obsahuje základné prvky súvisiace s technológiou a technológia je „sieť“ a sociálna časť je ľudská stránka. Technológiu používame na to, aby sme robili ľudské veci: vzťahovať sa. Čo s tým má teda spoločné ego a ja?

Ak porozumieme týmto pojmom s psychologickou presnosťou, uvidíme, že sú príbuzné, ale odlišné pojmy. Slovo „ja“ je širším pojmom a zahŕňa všetko, čo sa spája k vytvoreniu sebauvedomeného a nevedomého poznávania tela a mysle, pocitov, prianí, snov, túžob po svetskom i duchovnom. „Ego“ je diskrétnejšie. Je to naša časť, ktorá sa identifikuje ako „ja“ alebo „ja“ - je to najvedomejší aspekt nášho ja, naša vedomá „identita“, ako sa chápeme, je tiež našou súčasťou, ktorá nás chráni pred svetlami a bolesťami. . Hovorí sa tomu homunculus —, čo je, ako ten malý človek, ktorý nám sedí v hlavách a pozerá sa nám do očí, aby zažil svet, tá časť mňa, ktorá sa cíti ako „ja“.

Ego je malou súčasťou oveľa väčšieho „ja“, aj keď si často rád myslí, že je viac, ako je - rád si udržiava presvedčenia o sebe (pozitívne alebo negatívne): väčšinou trochu skreslené. Freudova koncepcia ega je naďalej platná a jej hlavnou úlohou je vyjednávať medzi našim vnútorným nevedomím a vonkajším svetom, v ktorom sa nás snaží udržať v bezpečí, ale nie vždy najproduktívnejšími spôsobmi.

Aké je teda spojenie medzi týmito psychologickými konceptmi a sociálnymi médiami? Moje vlastné myšlienky na túto tému sa naďalej vyvíjajú, ale prichádzam k presvedčeniu, že sociálne médiá slúžia egu (možno na úkor vlastného ja) a ego interaguje so sociálnou sieťou ako rozšírenie spôsobov, akými ktoré naše individuálne ego v každom prípade vyjednávajú o svete. Ego si rád udržiava známe vzorce, a to nie je vždy v službách seba. Ja hľadá uznanie od ostatných (úplné, úprimné, autentické a nesúdiace uznanie)-ego však má rád, ak je jeho uznanie podmienené vlastnými očakávaniami a túžbami.

Ak uvažujeme o egu ako realitnom maklérovi, jeho tri najdôležitejšie potreby sú „uznanie, uznanie, uznanie“. Keď premýšľame o sociálnych sieťach, vidíme, ako dobre sú vytvorené v službe rozpoznávania.

Tu je len niekoľko príkladov rozpoznávanie ega sociálnymi sieťami:

 • Facebook
  • Počet priateľov
  • Počet komentárov k príspevku
  • Počet označení „páči sa mi“ prijatých pri príspevku alebo aktualizácii stavu
  • Zaradenia do zoznamov, skupín, udalostí atď.
  • Počet sledovateľov
  • Počet zmienok
  • Počet opätovných tweetov
  • Zaradenie do zoznamov
  • Skóre na webových stránkach, ako je „Klout“
  • Počet sledovateľov alebo predplatiteľov rôznych aplikácií:
  • Pozitívne stránky Google spojené s vašim menom
  • Atď.

  Tieto príklady sú skutočne len začiatok (a všimnite si, koľko z nich spočíva na jednoduchých numerických číslach), ale je ľahké pochopiť, aké útulné je spojenie medzi potrebou rozpoznania ega a spôsobom, akým sa môžu sociálne médiá stretávať alebo poprieť to.

  Transakčná analýza má úžasný termín, ktorý používa pre momenty rozpoznania ega. Hovorí sa im mŕtvica zakaždým, keď sa vášmu egu dostane uznania, to len trochu vrní, ako keby to bolo pohladené. Ego potrebuje ťahy, aby pokračovalo, a keď nedostane údery, ktoré si myslí, že potrebuje, môže sa cítiť veľmi zle.

  Aj keď sa mŕtvice cítia dobre, môžu byť problémové, pretože údery môžu poskytnúť len veľmi obmedzené uznanie. Malé deti veľmi skoro zisťujú, ako dostať od svojich rodičov mŕtvicu - alebo presnejšie, ich vývoj ega nauč sa to. Ego vo svojej túžbe po uznaní používa tieto znalosti na to, aby dostalo od rodiča viac úderov, pričom často rozvíja to, čo sa nazýva „falošné ja“. To, čo by sa dalo nazvať “true ” alebo “authentic ” (diskutabilné koncepty, samozrejme), hrozí, že zostane. unuznaný.

  Psychoanalytik Donald Winnicott (1986) vymyslel tento termín “falšované ja ”, aby opísal, čo si mladé ego vytvára, aby sa dokázalo vyrovnať so svetom, „obrana určená na ochranu skutočného ja“ (33). Je zaujímavé, že to hovorí dlho pred vývojom sociálnej siete:

  Spoločnosť sa ľahko ujme organizácie falošného seba sama a musí za to poriadne zaplatiť. Falošné ja. . . napriek úspešnej obrane nie je aspektom zdravia (33). . . každá osoba má zdvorilé alebo socializované ja a tiež osobné súkromné ​​ja, ktoré nie je k dispozícii okrem intimity. To sa bežne vyskytuje a mohli by sme to nazvať normálnym (66).

  Tento citát uvádzam, pretože je dôležité uznať, že falošné ja je „normálne“, aj keď nie vždy slúži najlepším službám väčšieho ja, pretože to, čo sa stane „uznaným“, je len časťou celku a táto časť je navrhnutá konkrétnym spôsobom ego.

  Aby bolo jasné, argument, ktorý tu uvádzam, podporuje jednu stranu otázky, ktorú som položil na začiatku tohto článku, teda že prinajmenšom v tomto prípade sociálne siete fungujú na rovnakých tratiach ako čokoľvek iné: jednoducho iná aréna v ktorom ego môže získať uznanie - falošne alebo autenticky - rovnakým spôsobom, akým by ego jednotlivca fungovalo bez Web 2.0.

  Bral by som to však ešte o krok ďalej. Dvojrozmerný spôsob, akým sa ego môže merať (počtom lajkov, komentárov, sledovateľov atď.), Je otvorené druhu „zneužívania predmetov“. To znamená, že povaha sociálnej siete v mnohých ohľadoch pomáha a podporuje povrchný spôsob posudzovania druhých i seba.

  Lanier (2011) výstižne uvádza: „Predtým, ako sa budete môcť zdieľať, musíte nájsť spôsob, ako byť sám sebou“ (ix). A myslím si, že je to uštipačné vyhlásenie. Záver tu nie je, že sociálne siete sú v podstate povrchné (aj keď môžu byť, ešte som sa nerozhodol), alebo dokonca, že je to v podstate „zlá vec“. Obava je, že mnohí si môžu myslieť, že sú sami sebou, keď sa zdieľajú. Toto nebezpečenstvo je možno ešte väčšie pre mladších z nás, ktorí ako Palfrey a Gasser (2008) nazývajú „digitálni domorodci“:

  Z pohľadu Digital Native nie je identita rozdelená na online a offline identity, ani na osobné a sociálne identity. Pretože tieto formy identity existujú súčasne a sú navzájom tak úzko prepojené, digitálni domorodci takmer nikdy nerozlišujú medzi svojou online a offline verziou (20).

  Urobil by som tento krok ešte ďalej. „Identity“, na ktoré odkazujú Palfrey a Gasser, by som trochu spresnil a nazval by som ich „egom“. Online a offline ego je verziou niečoho väčšieho: je to aspekt väčšieho „ja“. Základnou otázkou, ku ktorej sa ešte vrátim, je, či tieto verzie seba, ktoré nazývam egom, brzdia alebo posilňujú rozvoj autentického „ja“. Môže nám Web 2.0 umožniť lepšie byť sami sebou?

  Lanier otvára knihu Nie ste modul gadget s výhradou: „Táto kniha nie je v žiadnom zmysle antitechnológiou. Je to prohuman (ix). “ Bezvýhradne súhlasím s jeho postojom, a preto môj pokračujúci výskum bude naďalej spochybňovať spôsoby, akými môžu sociálne siete inhibovať a zlepšovať fungovanie vlastného ja, a nielen machinácie ega.

  Chcete o tom ďalej diskutovať? Môžete to urobiť tu: Facebooková stránka výskumu sociálnych médií

  Lanier, J. (2011). Nie ste modul gadget. Londýn: Tučniak.

  Palfrey, J. And Gasser U. (2008). Born Digital rozumie prvej generácii digitálnych domorodcov. New York: Základné knihy.


  10 vlastností, ktoré robia pozitívnu komunitu

  Pred odpoveďou na túto otázku sa trochu oddiaľte.

  Ľudia sú nútení žiť a pracovať s ostatnými v komunite, kde sa nám darí. Sme sociálne bytosti, ktoré sa vyvinuli tak, aby existovali v komunitách.

  Kvalita komunity je často daná stupňom angažovanosti a šťastia, ktoré môžu jednotlivci čerpať z interakcií komunity. Napriek tomu, bohužiaľ, niektoré komunity podporujú pocity sebadôvery a izolácie.

  Pozitívne komunity sú skupiny, ktoré inšpirujú svojich členov spôsobmi, ktoré podporujú pocit sebapoznávania a skupinového spojenia, povzbudzujú členov, aby vyjadrili svoje presvedčenie a hodnoty a budovali vzťahy s ostatnými.


  Konflikt v spoločnosti: definícia, príčiny, typy a ďalšie podrobnosti

  Konflikt je vždy prítomný proces v medziľudských vzťahoch. A. W. Green “ to definoval ako úmyselný pokus postaviť sa proti vôli iného alebo iných, vzoprieť sa alebo ho prinútiť. Podľa Gillina a Gillina je “Conflict sociálny proces, v ktorom jednotlivci alebo skupiny hľadajú svoje ciele priamym napadnutím antagonistu násilím alebo hrozbou násilia. ”

  Ako proces je to anti-téza o spolupráci. Takmer každá ľudská činnosť pravdepodobne smeruje k nádejam alebo zasahuje do plánov niekoho iného. Takáto akcia sa však stane konfliktom, iba ak je zámerný pokus odmietnutý. Keď si kandidát zaistí prácu, znamená to, že prácu odmietne iným.

  V akcii úspešného kandidáta však neexistuje zámerný odpor, odpor alebo nátlak, a preto to nemožno nazvať konfliktnou situáciou. Konflikt je inými slovami súťaž vo svojich príležitostnejších, osobných a nepriateľských podobách. Je to proces snahy získať odmeny odstránením alebo oslabením konkurencie.

  Prostredníctvom neho sa jedna strana pokúša zničiť alebo zničiť alebo prinajmenšom znížiť na podriadenú pozíciu druhú stranu. Ďalej, aj keď je násilie obvykle spojené s konfliktom, môže sa vyskytnúť aj bez neho. Občianska neposlušnosť a nenásilná satyagraha, s ktorou Gandhiji bojoval proti britskému imperializmu, sú najlepšie ilustrácie k tomuto bodu.

  Podľa Mazumdara je konflikt opozíciou alebo bojom, ktorý zahŕňa (a) emocionálnu nadmorskú výšku nepriateľstva a (b) násilné zasahovanie do autonómnej voľby.

  Stručne povedané, môžu byť zaznamenané nasledujúce charakteristiky konfliktu:

  i) Konflikt je vedomá činnosť. Je to zámerný zámer oponovať.

  (ii) Konflikt je osobná aktivita.

  (iii) Konfliktu chýba kontinuita.

  Príčiny konfliktu:

  Konflikt je univerzálny. Vyskytuje sa vo všetkých vápnach a miestach. Nikdy neexistovalo vápno alebo spoločnosť, v ktorej by sa niektorí jednotlivci alebo skupiny nedostali do konfliktu. Podľa Malthusa je príčinou konfliktu obmedzená ponuka prostriedkov na živobytie. Podľa Darwina sú hlavnými príčinami konfliktu zásady boja o existenciu a prežitia najschopnejších.

  Podľa Freuda a niektorých ďalších psychológov je vrodený inštinkt agresie u človeka hlavnou príčinou konfliktov. Boli teda spomenuté rôzne príčiny vedúce ku konfliktom. Vyplýva to predovšetkým zo stretu záujmov v rámci skupín a spoločností a medzi skupinami a spoločnosťami. Konflikty vznikajú aj v dôsledku rozdielu medzi rýchlosťou zmeny morálnych noriem spoločnosti a túžbami, nádejami, neuspokojeniami a požiadavkami mužov.

  Morálne normy, ktorými by sa mali deti riadiť svojimi rodičmi, v našej krajine pretrvávajú od nepamäti, ale teraz chce mladšia generácia ísť svojou vlastnou cestou. V dôsledku toho je konfliktov medzi rodičmi a mladistvými viac než kedykoľvek predtým. Morálne normy majú niekedy taký široký rozsah, že konfliktné strany môžu často požadovať podobné normy, aby odôvodnili svoje oddelené požiadavky.

  Zamestnanci by napríklad ospravedlnili svoj štrajk za námietku zaslúženia si vysokých miezd v tomto veku nafukovania cien, zatiaľ čo manažment by odôvodňoval svoj postoj k ich znižovaniu presadzovaním ospravedlnenia svojich deficitov v tomto veku konkurencie.

  Stručne povedané, príčiny konfliktu sú:

  I) Individuálne rozdiely:

  Žiadni dvaja muži nie sú rovnakí vo svojej povahe, postojoch, ideáloch a záujmoch. Kvôli týmto rozdielom sa nedokážu prispôsobiť, čo môže viesť ku konfliktu medzi nimi.

  Ii) Kultúrne rozdiely:

  Kultúra je spôsob života skupiny. Kultúra skupiny sa líši od kultúry druhej skupiny. Kultúrne rozdiely medzi skupinami niekedy spôsobujú napätie a vedú ku konfliktom. Náboženské rozdiely v histórii občas viedli k vojnám a prenasledovaniu. India bola rozdelená v mene náboženských rozdielov.

  (iii) Stret záujmov:

  Záujmy rôznych ľudí alebo skupín sa občas stretnú. Preto dochádza k stretu záujmov zamestnancov so záujmami zamestnávateľov, čo vedie k konfliktu medzi nimi.

  (iv) Sociálna zmena:

  Sociálne zmeny sa stávajú príčinou konfliktov vtedy, keď časť spoločnosti robí čisté zmeny spolu so zmenami v ostatných častiach. Sociálne zmeny spôsobujú kultúrne zaostávanie, ktoré vedie ku konfliktom. Konflikt rodičov a mládeže je výsledkom sociálnych zmien. Stručne povedané, konflikt je výrazom sociálnej nerovnováhy.

  Druhy konfliktov:

  Simmel rozlišoval štyri typy konfliktov:

  ii) sváru alebo fiktívnych rozbrojov

  iv) konflikt neosobných ideálov.

  Vojna je typom skupinového konfliktu, ktorý poznáme najčastejšie. Pred rozvojom obchodu medzi územiami bola vojna jediným kontaktným prostriedkom medzi mimozemskými skupinami. V tomto prípade má vojna, hoci charakter disociatívny, rozhodne asociatívny účinok.

  Simmel pripisoval vojnu hlboko zakorenenému antagonistickému impulzu v človeku. Na uvedenie tohto antagonistického impulzu do činnosti je však potrebný určitý konkrétny cieľ, ktorým môže byť túžba získať hmotný záujem. Dá sa povedať, že antagonistický impulz poskytuje základ pre konflikt.

  Spor je vnútroskupinová forma vojny, ktorá môže nastať v dôsledku nespravodlivosti, ktorú údajne vykonávala jedna skupina voči druhej.

  Súdny spor je súdnou formou konfliktu, keď si niekto, jednotlivec alebo skupina, uplatňuje svoje nároky na určité práva na základe objektívnych faktorov, pričom subjektívne faktory sú vylúčené.

  Konflikt neosobných ideálov je konflikt, ktorý jednotlivci vedú nie kvôli sebe, ale kvôli ideálu. V takom konflikte sa každá strana pokúša ospravedlniť pravdivosť svojich vlastných ideálov, napríklad konfliktom komunistov a kapitalistov, aby dokázal, že ich vlastný systém môže priniesť lepší svetový poriadok.

  Gillin a Gillin uviedli päť typov konfliktov:

  Osobný konflikt je konflikt medzi dvoma osobami v rámci tej istej skupiny. Konflikt medzi dvoma študentmi je osobným konfliktom. Rasový konflikt medzi bielymi a černochmi v USA je príkladom rasového konfliktu. Triedny konflikt je konflikt medzi dvoma triedami.

  Podľa Karla Marxa bola spoločnosť vždy rozdelená medzi dve ekonomické triedy - vykorisťovateľov a vykorisťovateľov, ktorí boli vždy v vzájomnom konflikte. Politický konflikt je konflikt medzi stranami o politickú moc.

  Konflikt medzi kongresovou stranou a opozičnými stranami je teda politickým konfliktom. Medzinárodný konflikt je konflikt medzi dvoma národmi. Konflikt medzi Indiou a Pakistanom v otázke Kašmíru je medzinárodný konflikt.

  Konflikt môže byť aj nasledujúcich typov:

  I) Latentný a zjavný konflikt:

  Konflikt je zvyčajne popisovaný ako skrytý alebo zjavný. Vo väčšine prípadov dlho predtým, ako konflikt vypukne v nepriateľskom konaní, existoval v latentnej forme v sociálnom napätí a nespokojnosti. Latentný konflikt sa stane zjavným konfliktom, keď je problém deklarovaný a keď sú podniknuté nepriateľské opatrenia.

  Zjavný konflikt nastáva, keď sa jedna alebo druhá strana cíti silná a chce využiť túto skutočnosť. Niekedy skutočný konflikt môže existovať v latentnej forme roky, kým dôjde k formulácii problému alebo krízy. Skrytý konflikt medzi Čínou a Indiou sa môže stať zjavným v podobe vypuknutia vojny o hraničnú otázku.

  (ii) Korporátny a osobný konflikt:

  Konflikty sú tiež klasifikované ako firemné a osobné. Podnikový konflikt nastáva medzi skupinami v rámci spoločnosti alebo medzi dvoma spoločnosťami. Rasové nepokoje, komunálne prevraty, náboženské prenasledovanie, konflikty v oblasti riadenia práce a vojny medzi národmi sú príkladmi podnikového konfliktu.

  Osobný konflikt na druhej strane nastáva v rámci skupiny. Napriek tomu, že je prísnejšie odsudzovaný ako firemný konflikt, je rovnako univerzálny. Skupina ako celok má na vnútornom konflikte alebo hádkach medzi svojimi členmi len málo. Osobné konflikty vznikajú z rôznych pohnútok, pričom prevažuje predovšetkým závisť, nepriateľstvo, zrada dôvery.

  Úloha konfliktu:

  Ako bolo uvedené vyššie, konflikt je základnou ľudskou a spoločenskou črtou. Niektorí sociológovia ako Ratzenhofer a Gumplowicz to považujú za základný sociálny vývoj a pokrok. Podľa Gumplowicze sa ľudské spoločnosti vyznačujú ‘syngenizmom ’, prvotným pocitom členov, že patria k sebe. Ich vývoj bol poznačený neustálym bojom.

  Podľa Ratzenhofera má boj o život formu konfliktu záujmov. Simmel tvrdil, že harmonická skupina bez konfliktov je prakticky nemožná. Nemožno poprieť skutočnosť, že spoločnosť potrebuje na svoj formovanie a rast harmóniu a disharmóniu, asociáciu a disociáciu. Konflikt má konštruktívny a pozitívny koniec. Mack a Young píšu, “ Na svojej najzákladnejšej úrovni vedú konflikty k odstráneniu alebo zničeniu súpera. V ľudskej spoločnosti však väčšina konfliktov končí nejakým druhom dohody alebo prispôsobenia alebo spojením dvoch protikladných prvkov. ”

  V podnikových konfliktoch, to znamená v konfliktoch medzi skupinami a spoločnosťami, sa zvyšuje solidarita a pocity druhých. Je vhodné poznamenať, že v podnikových konfliktoch každý národ získava súdržnosť a silu zdôrazňovaním vlastného osudu oproti osudu iných národov. Vnútorná harmónia a vonkajší konflikt sú teda protiľahlými stranami toho istého štítu.

  Preto je vojna vo svete suverénnych národov považovaná za nevyhnutnú. Konflikt, ktorý spôsobuje vojnu alebo má nepriateľskú podobu, však môže zničiť životy a majetok ľudí, ba čo viac, môže spôsobiť veľké psychické a morálne škody.

  Výsledky osobného konfliktu, t. J. Vnútroskupinového konfliktu, sú do značnej miery negatívne v tom, že takýto boj znižuje morálku a oslabuje solidaritu skupiny. Osobný konflikt má, samozrejme, aj svoju pozitívnu stránku.

  Protiklad jednotlivca k druhému je jediným spôsobom, ako môže byť pokračujúci vzťah osobne tolerovateľný. Začarované klebety zamerané na nepopulárneho dôstojníka občas umožňujú podriadeným zbaviť sa ich agresie bez toho, aby zanechali prácu alebo na neho fyzicky zaútočili. Podobne verbálne konflikty priateľov, milencov a manželských párov často vyčistia vzduch a znova umožnia prijatie vzťahu.

  H. T. Majumdar uviedol tieto pozitívne funkcie konfliktu:

  (i) Konflikt ‘ má tendenciu upevňovať morálku a podporovať solidaritu v skupine.

  ii) Konflikt ukončený víťazstvom vedie k rozšíreniu víťaznej skupiny.

  iii) Konflikt vedie k redefinícii hodnotových systémov.

  (iv) Konflikt môže viesť k vypracovaniu nenásilných techník riešenia kríz.

  v) Konflikt môže viesť k zmene relatívneho stavu konfliktných strán.

  (vi) Konflikt môže viesť k novému konsenzu.

  Horton a Hunt klasifikovali efekty konfliktu nasledovne:

  Vedie k vyriešeniu problémov

  Vedie k spojenectvám s inými skupinami

  Skupiny sú upozornené na záujmy členov a#8217

  Dezintegračné účinky:

  Vedie k zničeniu a krviprelievaniu

  Vedie k medziskupinovému napätiu

  Naruší normálne kanály spolupráce

  Odvádza pozornosť člena od cieľov skupiny.

  Konflikt vždy priťahoval pozornosť ľudí a spoločnosti. Sú to veci, ktorými sa dráma živí. Konflikt predpokladá, že medzi dvoma stranami neexistuje spoločná reč, žiadny koniec vyšší ako záujmy, ktoré ich rozdeľujú, a že jediným riešením je odstrániť jednu alebo druhú.

  Spoločnosť sa snaží kontrolovať konflikty, ale iróniou je, že sama vytvára konfliktné situácie a možno sa tomu nemôže vyhnúť. Umožnením rôzneho postavenia rôznym povolaniam položil základ závisti a odporu.

  Udelením autority jednej osobe nad druhou otvára dvere zneužívaniu autority a následnému odvetu. Vytváranie cieľov, ktoré sú konkurencieschopné, umožňuje súťaži mať formu konfliktu.

  Pravdou je, že vo všetkých situáciách existujú prvky konfliktu. Je súčasťou ľudskej spoločnosti. Jednotlivci sú oddelené organizmy. Môžu spolupracovať s určitými cieľmi, ale nie pre všetky. Majú konce, ktoré sa navzájom vylučujú. Na dosiahnutie týchto cieľov sa dostávajú do konfliktu s ostatnými, ktorí tiež hľadajú práve tieto ciele.

  Pretože ľudské skupiny sú v porovnaní s telom alebo dokonca kolóniou hmyzu voľnými jednotkami, zázrakom nie je to, koľko konfliktov existuje, ale ako málo. Nepochybne sa vynakladá úsilie na urovnanie konfliktu určitými sociálnymi mechanizmami, ktoré však nie sú všeobecne úspešné.

  Rozdiel medzi konfliktom a konkurenciou:

  Z toho, čo sme si doteraz o konfliktoch a konkurencii prečítali, bude zrejmé, že nejde o identické pojmy. Nemali by byť preto zmätení. Konflikt sa líši od konkurencie v mnohých ohľadoch. Konflikt napríklad zahŕňa kontakt, ktorý prebieha na vedomej úrovni, je osobný, zahŕňa násilie alebo prinajmenšom hrozbu násilia.

  Konflikt vždy zahŕňa uvedomenie si protivníka a otvorený konflikt vždy zahŕňa urobiť niečo pre protivníka.

  Veľká konkurencia však prebieha bez skutočných znalostí o existencii ostatných, ako napríklad pri vykonávaní štátnej služby alebo pri uchádzaní sa o prácu. V konkurencii chcú dve alebo viac strán niečo, čo nemôžu všetci zdieľať, ale nesnažia sa o odmietnutie alebo odporovanie iným - inak by sa akcia stala zjavnou.

  Opäť platí, že konkurencia sa vždy riadi morálnymi normami, zatiaľ čo veľká časť konfliktu nie je, čo dokazuje aj zásada, že vo vojne je všetko spravodlivé. ” Hranica oddeľujúca konkurenciu od konfliktu je nepochybne tenká. Túžba získať jedno sa končí pre jedného alebo pre jednu skupinu alebo pre jednu skupinu je často taká silná, že konkurencia prechádza do konfliktu.

  Napokon, zatiaľ čo súťaž je nepretržitý proces, konflikty sú prerušované. Konflikt má tendenciu sa opakovať, pretože rozdiely sa len zriedka vyriešia natrvalo. Práve to začína a zastavuje charakter konfliktu, ktorý ho pomáha odlíšiť od konkurencie.

  Na objasnenie rozdielu medzi konfliktom a konkurenciou je potrebné poznamenať nasledujúce body:

  (i) Konflikt zahŕňa kontakt, konkurencia nie.

  (ii) Konflikt prebieha na vedomej úrovni, konkurencia je v bezvedomí.

  (iii) Konflikt je prerušovaný proces, súťaž je nepretržitý proces.

  (iv) Konkurencia je nenásilná, konflikt môže zahŕňať násilie.

  (v) Konflikt ignoruje sociálne normy, o tieto normy sa stará konkurencia.

  (vi) Konkurencia je neosobná, konflikt sa stáva personalizovaným.

  Spolupráca a konflikt spolu súvisia:

  Spolupráca a konflikty sú univerzálnymi prvkami sociálneho života. Vyskytujú sa medzi zvieratami aj medzi ľuďmi a často sa stretávajú. Rovnako ako vo fyzickom svete, kde existujú sily príťažlivosti a odporu, súčasne operatívne a určujúce polohu tiel v priestore, aj v sociálnom svete existuje kombinácia spolupráce a konfliktu odhalená v operáciách ľudí a skupín.

  V tomto ohľade sa podobajú ekvivalentu prepojených emócií lásky a nenávisti. Psychológovia ukázali, ako môžu tieto dve emócie existovať u tej istej osoby. Dieťa môže milovať svoju matku za uspokojenie a potešenie, ktoré poskytuje, ale nemilovať ju aj kvôli disciplíne, ktorú ukladá. Rovnakým spôsobom často ide o spoluprácu a konflikty.

  Podľa Cooleyho konflikt a spolupráca nie sú oddeliteľné veci, ale fázy jedného procesu, ktorý vždy zahŕňa niečo z oboch. Aj v najpriateľskejších vzťahoch a v najintímnejších asociáciách existuje určitý bod, v ktorom sa záujmy rozchádzajú alebo kde sa postoje nezhodujú.

  Nemôžu preto spolupracovať za týmto bodom a konfliktom sa nedá vyhnúť. Najbližšia spolupráca napríklad v rámci rodiny nezabráni vzniku hádok. Cooley píše: „Zdá sa, že v našich vzťahoch s ostatnými musí vždy existovať prvok konfliktu, ako aj prvok vzájomnej pomoci, ktorý si vyžaduje celý životný plán, odráža to aj naša fyziognómia a láska a spory sedia bok po boku. na čele človeka. Formy opozície sa menia, ale ich množstvo, ak nie je konštantné, v žiadnom prípade nepodliehajú žiadnemu všeobecnému zákonu o zmenšovaní. ”

  “Conflict of some sort is the life of society, and progress emerges from a struggle in which each individual, class or institution seeks to realize its own ideals of good. The intensity of this struggle varies with the vigour of the people, and its cessation, if conceivable, would be death.”

  Co-operation is a condition of conflict. Internal harmony and external conflicts are the opposite sides of the same shield. It is difficult to eliminate conflict altogether from-society. As regards intra-group conflict the world is not as yet organized as one social entity and for this reason alone intra-group conflict cannot be eliminated.

  As for inter-group conflict every group tries to eliminate it as far as possible. Conflict threatens group solidarity, but despite it all conflict cannot be eliminated. Though there are common ends for which the individuals unite into group, yet there are also ends which relate to the person himself.

  For realization of social standing, the individual comes into conflict with the members of his own group. Even if open conflict can somehow be eliminated, conflict in its partial form continues. It is an inescapable part of social life. Indeed there is no form of social conflict that does not involve co-operative activity.

  For instance, inter-group conflict is a patent source of intra-group co-operation. Sometimes, to unify a society, conflicts are created with outsiders who are made to appear as enemies. It is difficult to exaggerate the part that external struggle plays in consolidating a group internally.

  If it does not eliminate intra-group conflict, it at least subdues it. In other words, it is difficult to exaggerate the part that struggle plays in consolidating a group internally. It suffers least from internal conflict when it is engaged in external conflict with an enemy. Nothing has done more in recent years to strengthen the unity of Jews than the revival of onslaughts against them everywhere.

  Conversely there are no examples of co-operative enterprises in society within which conflict in some form is not present. MacIver rightly states that co-operation crossed by conflict marks society wherever it is revealed—in the Co-operative culture” of the Zuni Indians of South-West America, in the collectivized economy of Soviet Russia or the competitive economies of other nations, in the formal debating club and so on.


  Úvod

  Technology now supports or streamlines many day-to-day activities. This continued technological development is occurring alongside the aging of global populations, creating opportunities for technology to assist older people in everyday tasks and activities, such as financial planning and connecting with friends and family. New technology also has the potential to provide timely interventions to assist older adults in keeping healthy and independent for longer (Geraedts et al., 2014). Older adults are slower to adopt new technologies than younger adults (Czaja et al., 2006), but will do so if those technologies appear to have value, for example in maintaining their quality of life (Heinz et al., 2013). To make technology more age-friendly, it is important to understand the advantages and disadvantages that older adults perceive in using it. We therefore explored older adults' familiarity with and barriers to using technology.

  Mobile technological devices such as tablet computers (commonly referred to as tablets), a type of portable computer that has a touchscreen, are becoming increasingly popular. The number of adults aged 65� years using tablets to go online more than trebled in recent years in the UK, going from 5% in 2012 to 17% in 2013. However, this percentage remains low compared with younger age groups (e.g., 37% of adults aged 25� years used tablets to go online in the last 3 months) (Ofcom, 2014a). Adoption of technology may improve older adults' quality of life, facilitate independent living for longer (Orpwood et al., 2010), and bridge the technological gap across generations by teaching older people to use technological devices (Bailey and Ngwenyama, 2010). Tablets can offer the same functionality as a normal computer at a smaller, more flexible size and weight. Tablets may also provide a better internet browsing experience compared to mobile phones as they have a larger screen. According to Ofcom (2014b), tablets helped to drive overall internet use in adults over 65 from 33% in 2012 to 42% in 2013. Older adults may prefer tablet technology due to the portability and usability they provide vs. computer technology (e.g., adjustable font or icon size), especially to those who have a wide range of motor and visual abilities (Chan et al., 2016). Understanding the barriers to using technology in general and tablets in particular in older adults can provide insights into appropriate ways of introducing tablet technology to this population. This is important as it appears that tablet technology encourages older adults to access the internet. In turn, this may assist in daily activities and decrease isolation, which is more common in older age (Cornwell and Waite, 2009). The internet may foster links to friends and family and facilitate essential daily activities, such as shopping and banking (Czaja et al., 2006).

  Previous studies have explored the perceptions and attitudes of older adults toward new technologies. Heinz et al. (2013) conducted focus groups with 30 older adults in total (mean age 83), focussing on daily needs and challenges, advantages and disadvantages associated with technology usage, how technology could be helpful, and ways to make technology easier to use. Participants were apparently willing to adopt new technologies when their usefulness and usability surpassed feelings of inadequacy, though some concerns remained over society's overreliance on technology, loss of social contact, and complexity of technological devices. Mitzner et al. (2010) conducted 18 focus groups with 113 community-dwelling older adults (mean age 73 years). Participants reported using technology at home, at work and for healthcare. Positive reactions to technology included portability and communication, whereas too many options and unsolicited communication were seen as disadvantageous.

  The Center for Research and Education on Aging and Technology Enhancement (CREATE) has also reported on the use of technology among community-dwelling adults. Their findings suggested that older adults (60� years) were less likely than younger adults to use technology in general, and specifically computers and the internet. Technology adoption was associated with higher cognitive ability, computer self-efficacy and computer anxiety, whereas higher fluid intelligence and crystallized intelligence predicted the use of technology higher computer anxiety predicted lower use of technology (Czaja et al., 2006). An earlier study indicated that older people (60� years) perceived less comfort, efficacy and control over computers relative to younger participants, however, direct experience with computers resulted in more positive attitudes (Czaja and Sharit, 1998). Alvseike and Brønnick (2012) reported that cognitive deficits and low self-efficacy associated with older age significantly reduced participants' ability to use technology. Generally, the current literature suggests that although older adults are open to using technology there may be age-related (e.g., cognitive decline) as well as technology-related (e.g., interface usability) barriers.

  Tablets offer less complexity compared with other operating systems as they comprise a touch-based interface. For example, Umemuro (2004) developed an email terminal with a touchscreen and compared it with the same terminal using a standard keyboard and mouse in two groups of Japanese adults (60� years old). Participants were required to read and send messages using their assigned terminals. Results suggested that participants using the touchscreen terminal were less anxious compared with those using the standard keyboard terminal. Schneider et al. (2008) also compared different input devices including a touchscreen with a mouse, or eye-gaze plus keyboard, in sample ranging from 60 to 72. Participants were required to click inside a start stimulus (circle) and then inside a target (square) that appeared on a screen, or to move a stimulus (rectangle) toward a target (another rectangle) on a touchscreen. The authors concluded that the touchscreen input afforded the best performance as reflected by execution time, error rate and subjective evaluation of task difficulty. Interestingly, the older participants (60� years) reached a performance level similar to that of younger participants (20� years) when using a touchscreen that is, while they remained slower, this was no longer significantly different. Although the design of applications running on devices is critical, touchscreen interfaces may make it easier for users to complete tasks and contributes to the popularity and success of touchscreen devices (Balagtas-Fernandez et al., 2009).

  The overall aim of the current study was to build on previous research by investigating the perceptions of, and barriers to, interacting with tablets in healthy older adults who were novice tablet users. We employed focus groups as this methodology offers an open and exploratory way for qualitative data collection (Krueger, 1998). We wanted to understand: (a) older adults' attitudes toward technology in general, and tablets in particular (b) the perceived advantages and disadvantages of using tablets, and how they may be helpful and (c) familiarity with, and barriers to interacting with tablets. These objectives were conceived so that we might harness user-engagement to refine protocols from previous research in which tablet training has been used as a cognitive intervention (Chan et al., 2016), thus directing our future research efforts.


  Technologies of Freedom, the Network Society, and the Culture of Autonomy

  In order to fully understand the effects of the Internet on society, we should remember that technology is material culture. It is produced in a social process in a given institutional environment on the basis of the ideas, values, interests, and knowledge of their producers, both their early producers and their subsequent producers. In this process we must include the users of the technology, who appropriate and adapt the technology rather than adopting it, and by so doing they modify it and produce it in an endless process of interaction between technological production and social use. So, to assess the relevance of Internet in society we must recall the specific characteristics of Internet as a technology. Then we must place it in the context of the transformation of the overall social structure, as well as in relationship to the culture characteristic of this social structure. Indeed, we live in a new social structure, the global network society, characterized by the rise of a new culture, the culture of autonomy.

  Internet is a technology of freedom, in the terms coined by Ithiel de Sola Pool in 1973, coming from a libertarian culture, paradoxically financed by the Pentagon for the benefit of scientists, engineers, and their students, with no direct military application in mind (Castells 2001). The expansion of the Internet from the mid-1990s onward resulted from the combination of three main factors:

  • The technological discovery of the World Wide Web by Tim Berners-Lee and his willingness to distribute the source code to improve it by the open-source contribution of a global community of users, in continuity with the openness of the TCP/IP Internet protocols. The web keeps running under the same principle of open source. And two-thirds of web servers are operated by Apache, an open-source server program.
  • Institutional change in the management of the Internet, keeping it under the loose management of the global Internet community, privatizing it, and allowing both commercial uses and cooperative uses.
  • Major changes in social structure, culture, and social behavior: networking as a prevalent organizational form individuation as the main orientation of social behavior and the culture of autonomy as the culture of the network society.

  I will elaborate on these major trends.

  Our society is a network society that is, a society constructed around personal and organizational networks powered by digital networks and communicated by the Internet. And because networks are global and know no boundaries, the network society is a global network society. This historically specific social structure resulted from the interaction between the emerging technological paradigm based on the digital revolution and some major sociocultural changes. A primary dimension of these changes is what has been labeled the rise of the Me-centered society, or, in sociological terms, the process of individuation, the decline of community understood in terms of space, work, family, and ascription in general. This is not the end of community, and not the end of place-based interaction, but there is a shift toward the reconstruction of social relationships, including strong cultural and personal ties that could be considered a form of community, on the basis of individual interests, values, and projects.

  The process of individuation is not just a matter of cultural evolution, it is materially produced by the new forms of organizing economic activities, and social and political life, as I analyzed in my trilogy on the Information Age (Castells 1996–2003). It is based on the transformation of space (metropolitan life), work and economic activity (rise of the networked enterprise and networked work processes), culture and communication (shift from mass communication based on mass media to mass self-communication based on the Internet) on the crisis of the patriarchal family, with increasing autonomy of its individual members the substitution of media politics for mass party politics and globalization as the selective networking of places and processes throughout the planet.

  But individuation does not mean isolation, or even less the end of community. Sociability is reconstructed as networked individualism and community through a quest for like-minded individuals in a process that combines online interaction with offline interaction, cyberspace and the local space. Individuation is the key process in constituting subjects (individual or collective), networking is the organizational form constructed by these subjects this is the network society, and the form of sociability is what Rainie and Wellman (2012) conceptualized as networked individualism. Network technologies are of course the medium for this new social structure and this new culture (Papacharissi 2010).

  As stated above, academic research has established that the Internet does not isolate people, nor does it reduce their sociability it actually increases sociability, as shown by myself in my studies in Catalonia (Castells 2007), Rainie and Wellman in the United States (2012), Cardoso in Portugal (2010), and the World Internet Survey for the world at large (Center for the Digital Future 2012 et al.). Furthermore, a major study by Michael Willmott for the British Computer Society (Trajectory Partnership 2010) has shown a positive correlation, for individuals and for countries, between the frequency and intensity of the use of the Internet and the psychological indicators of personal happiness. He used global data for 35,000 people obtained from the World Wide Survey of the University of Michigan from 2005 to 2007. Controlling for other factors, the study showed that Internet use empowers people by increasing their feelings of security, personal freedom, and influence, all feelings that have a positive effect on happiness and personal well-being. The effect is particularly positive for people with lower income and who are less qualified, for people in the developing world, and for women. Age does not affect the positive relationship it is significant for all ages. Why women? Because they are at the center of the network of their families, Internet helps them to organize their lives. Also, it helps them to overcome their isolation, particularly in patriarchal societies. The Internet also contributes to the rise of the culture of autonomy.

  The key for the process of individuation is the construction of autonomy by social actors, who become subjects in the process. They do so by defining their specific projects in interaction with, but not submission to, the institutions of society. This is the case for a minority of individuals, but because of their capacity to lead and mobilize they introduce a new culture in every domain of social life: in work (entrepreneurship), in the media (the active audience), in the Internet (the creative user), in the market (the informed and proactive consumer), in education (students as informed critical thinkers, making possible the new frontier of e-learning and m-learning pedagogy), in health (the patient-centered health management system) in e-government (the informed, participatory citizen), in social movements (cultural change from the grassroots, as in feminism or environmentalism), and in politics (the independent-minded citizen able to participate in self-generated political networks).

  There is increasing evidence of the direct relationship between the Internet and the rise of social autonomy. From 2002 to 2007 I directed in Catalonia one of the largest studies ever conducted in Europe on the Internet and society, based on 55,000 interviews, one-third of them face to face (IN3 2002–07). As part of this study, my collaborators and I compared the behavior of Internet users to non-Internet users in a sample of 3,000 people, representative of the population of Catalonia. Because in 2003 only about 40 percent of people were Internet users we could really compare the differences in social behavior for users and non-users, something that nowadays would be more difficult given the 79 percent penetration rate of the Internet in Catalonia. Although the data are relatively old, the findings are not, as more recent studies in other countries (particularly in Portugal) appear to confirm the observed trends. We constructed scales of autonomy in different dimensions. Only between 10 and 20 percent of the population, depending on dimensions, were in the high level of autonomy. But we focused on this active segment of the population to explore the role of the Internet in the construction of autonomy. Using factor analysis we identified six major types of autonomy based on projects of individuals according to their practices:

  a) professional development
  b) communicative autonomy
  c) entrepreneurship
  d) autonomy of the body
  e) sociopolitical participation
  f) personal, individual autonomy

  These six types of autonomous practices were statistically independent among themselves. But each one of them correlated positively with Internet use in statistically significant terms, in a self-reinforcing loop (time sequence): the more one person was autonomous, the more she/he used the web, and the more she/he used the web, the more autonomous she/he became (Castells et al. 2007). This is a major empirical finding. Because if the dominant cultural trend in our society is the search for autonomy, and if the Internet powers this search, then we are moving toward a society of assertive individuals and cultural freedom, regardless of the barriers of rigid social organizations inherited from the Industrial Age. From this Internet-based culture of autonomy have emerged a new kind of sociability, networked sociability, and a new kind of sociopolitical practice, networked social movements and networked democracy. I will now turn to the analysis of these two fundamental trends at the source of current processes of social change worldwide.


  Anne 6 years ago 6 years ago

  Let's not put down alphabet books with realistic pictures of apples, balls, and so on. I recall reading such a book with my child who was not yet walking. I read what was written and added my own about the "crunch" when you bit into an apple and more. There was a large "A" and "a" on the page. My child then pointed to the letters and clearly wanted &hellip Read More

  Let’s not put down alphabet books with realistic pictures of apples, balls, and so on. I recall reading such a book with my child who was not yet walking. I read what was written and added my own about the “crunch” when you bit into an apple and more. There was a large “A” and “a” on the page. My child then pointed to the letters and clearly wanted to know more about them as if why aren’t you talking about these. Phonics began that day… No one taught my son to read though sometimes he emphasized the wrong syllable in foreign names from the newspaper. I am blessed.


  Diskusia

  The present work aimed at (1) investigating the prevalence of groups of social-media users characterized by different combinations of use of Facebook-owned social media platforms, namely Facebook, WhatsApp, and Instagram, and (2) examining differences in sociodemographic characteristics and personality traits among emerging groups. To pursue this aim, we grouped individuals based on emerging combinations of self-reported social media preferences, and evaluated the significance of between-group differences in the distributions of gender, age, education levels, and Big-Five personality traits. We believe this study to be of relevance, because most previous studies exclusively focused on one social media platform, yet many users spend their time on different social media platforms. Hence, the nature of social media use is more complex than many studies suggest.

  Concerning specific platforms use prevalence, we found that 91.97% of the sample used WhatsApp, making it the most used platform (a finding that fits previous findings, Montag et al., 2015b), followed by Facebook (57.71%), and Instagram (46.25%). Instagram use was in general scarcer, reflecting also international user numbers (Statista.com, 2020). Regarding the prevalence of different combinations of social media use, our data show that the largest group of individuals was the one using all Facebook owned platforms (33.20%). Other frequent combinations of social media use resulted in a group of people only using WhatsApp (24.14%), a combination of WhatsApp and Facebook (22.54%), and a combination of WhatsApp and Instagram (12.09%). Overall, the vast majority of Facebook and Instagram users also used at least one of the other Facebook-owned social media platforms (99.42% of Instagram users 97.81% of Facebook users), while WhatsApp users were less likely to use other Facebook-owned platforms (73.75% of WhatsApp users).

  Next, we found that sociodemographic variables such as age and gender varied significantly according to the specific pattern of social media use reported by participants. In our study, age showed the strongest association with individuals’ social media use, with non-users and WhatsApp users being the oldest group, and participants using both WhatsApp and Instagram being the youngest. Overall, our findings support the assumption that Instagram attracts the younger user generation. Further, our findings show that females are more strongly represented on social media – no matter which social media combination is investigated, which is also coherent with previous findings (e.g., Andreassen, 2015). The education findings are not further discussed now, because we believe them to be strongly confounded with age. To illustrate this point, Instagram use is more often reported in groups with lower education levels, but these persons are also younger – hence are still often attending school.

  From a personality psychology perspective, findings from the present study clearly highlight that social media users differ in extraversion from non-users. This is the most robust finding with respect to the Big Five, also underlining the idea that extraverts have a stronger need for social interaction, which might result in them choosing to use social media to communicate with others via this digital channel in order to fulfill their needs for bonding. Both Extraversion facets drive this effect (see Supplementary Material, Supplementary Presentation 1), with non-users reporting to both be less active and assertive when compared with social media users.

  We also found that individuals using all social media platforms or simply WhatsApp and Instagram (hence also the younger persons see Figure 2A) had the lowest conscientiousness scores. This is not surprising, as low conscientiousness is known to have a direct relationship with tendencies toward Internet Use Disorders, which in turn are strongly characterized by social media use (Montag et al., 2015a Müller et al., 2017 Sha et al., 2019). Supplementary analyses showed this effect was especially pronounced for Conscientiousness’ order facet hence, individuals using all Facebook-owned platforms tend to be less orderly and diligent.

  Finally, we found Neuroticism was significantly higher among individuals using all platforms, or just WhatsApp and Instagram, compared to those reporting using no platform, or just WhatsApp. Interestingly, the association between Neuroticism and social media use when controlling for demographic variables would suggest an underlying confounding effect.

  Overall, findings from the present study highlight the role of Extraversion in explaining differences in social media use vs. non use. These findings are coherent with those reported by studies examining Big Five personality traits and use of specific social media platforms (e.g., Ryan and Xenos, 2011 Montag et al., 2015b Brailovskaia and Margraf, 2016 Sindermann et al., 2020a). Further, going beyond previous studies, we found that the Neuroticism and Conscientiousness traits were also related to the combined use of different social media platforms, which in turn suggests that distinct links emerging from previous studies may well reflect a common underlying association between these traits and individual differences in the inclination toward social media use. Still, it is worthy to note that although the described personality associations fit well with the literature, between-group differences were generally small-sized and could be detected due to the large sample size.

  Obmedzenia

  The present study has several limitations, which need to be addressed. First, our sampling strategy used to recruit participants involved convenience sampling. Hence, limited inference can be derived from the present study regarding the actual prevalence of different patterns of social media use in the reference population. However, because of the large sample recruited, results about the association between emerging different patterns of social media use and both demographic variables, and personality traits, appear to be quite robust. An additional limit of the present study relates to its focus only on Facebook-owned platforms. Nevertheless, we believe the focus to be relevant, because these platforms are currently the most successful and important ones in terms of numbers of active users (Statista.com, 2019). Still, other platforms such as Snapchat, Twitter, or recently also Chinese platforms including WeChat (Montag et al., 2018) and TikTok, have been steadily increasing in popularity. The correlational nature of the present work represents another relevant limitation, preventing us from obtaining insight into cause-effect mechanisms or how personality relates to different types of platform usage (hence activity patterns). Finally, associations between facet levels of the Big Five and social media usage need to be handled with caution, as internal consistency was in the lower range of acceptability. Despite these shortcomings the present work is much needed, because it provides insight from a bird’s eye view on who has an account on the different social media platforms owned by Facebook.

  Záver

  In sum, the present work shows social media users of Facebook’s platforms to be younger, more likely female, and more extraverted compared to non-users. Our findings might be of relevance when research is carried out via social media platforms, because sample characteristics might be biased. Extending previous findings (e.g., Rife et al., 2016), we found that significant differences in the observed distributions of demographics and personality traits can be observed depending on the specific combination of social media platforms used by participants. These findings have practical implications, because biases in the distributions of demographics and personality may affect results concerning the distribution of variables of interest, as well as their associations (e.g., behaviors, Dash et al., 2019 intelligence, Jacobs et al., 2012) abilities, Soh and Jacobs, 2013 and health, Feldman et al., 1999). Our findings might also be of relevance when aiming to understand who is at risk of falling for fake news. Logically, participants who abstain from using social media apps should receive less contact with fake news that are shared online. With respect to filter bubbles, it is highly interesting that Sindermann et al. (2020b) recently observed that low conscientious and high neurotic people have higher tendencies to also inform themselves only via the news feed on social media. Fittingly, those persons are also those who more likely end up using multiple social media applications.


  Reference Groups

  Sociologists call any group that individuals use as a standard for evaluating themselves and their own behavior a reference group.

  Učebné ciele

  Explain the purpose of a reference group

  Kľúčové informácie

  Kľúčové body

  • Social comparison theory argues that individuals use comparisons with others to gain accurate self-evaluations and learn how to define the self. A reference group is a concept referring to a group to which an individual or another group is compared.
  • Reference groups provide the benchmarks and contrast needed for comparison and evaluation of group and personal characteristics.
  • Robert K. Merton hypothesized that individuals compare themselves with reference groups of people who occupy the social role to which the individual aspires.

  Kľúčové pojmy

  • self-identity: a multi-dimensional construct that refers to an individual’s perception of “self” in relation to any number of characteristics, such as academics and non academics, gender roles and sexuality, racial identity,and many others.
  • social role: it is a set of connected behaviors, rights, and obligations as conceptualized by actors in a social situation.
  • reference group: it is a concept referring to a group to which an individual or another group is compared.

  Social comparison theory is centered on the belief that there is a drive within individuals to gain accurate self-evaluations. Individuals evaluate their own opinions and define the self by comparing themselves to others. One important concept in this theory is the reference group. A reference group refers to a group to which an individual or another group is compared. Sociologists call any group that individuals use as a standard for evaluating themselves and their own behavior a reference group.

  Reference groups are used in order to evaluate and determine the nature of a given individual or other group’s characteristics and sociological attributes. It is the group to which the individual relates or aspires to relate himself or herself psychologically. Reference groups become the individual’s frame of reference and source for ordering his or her experiences, perceptions, cognition, and ideas of self. It is important for determining a person’s self-identity, attitudes, and social ties. These groups become the basis of reference in making comparisons or contrasts and in evaluating one’s appearance and performance.

  Robert K. Merton hypothesized that individuals compare themselves with reference groups of people who occupy the social role to which the individual aspires. Reference groups act as a frame of reference to which people always refer to evaluate their achievements, their role performance, aspirations and ambitions. A reference group can either be from a membership group or non-membership group.

  An example of a reference group is a group of people who have a certain level of affluence. For example, an individual in the U.S. with an annual income of $80,000, may consider himself affluent if he compares himself to those in the middle of the income strata, who earn roughly $32,000 a year. If, however, the same person considers the relevant reference group to be those in the top 0.1% of households in the U.S., those making $1.6 million or more, then the individual’s income of $80,000 would make him or her seem rather poor.

  Reference group: Reference groups provide the benchmarks and contrast needed for comparison and evaluation of group and personal characteristics.

  Reference group: Reference groups become the individual’s frame of reference and source for ordering his or her experiences, perceptions, cognition, and ideas of self.


  Pozri si video: Action Movie 2020 - GEMINI MAN 2019 Full Movie HD -Best Will Smith Action Movies Full Length English (August 2022).