Informácie

Stôl

Stôl

Pozrite sa na túto tabuľku, Vidíš v jeho labkách niečo zvláštne?

Riešenie

Zdá sa, že sú pozadu a súčasne vpredu.