Články

Na pláži

Na pláži

Pozrite sa, ako ticho ten muž leží na brehu, aj keď je niečo, čo sa nezdá byť normálne ...

Riešenie

Zdá sa, že ide o kresbu vyrobenú kriedou s 3D efektom. Účinkuje Julian Beeber.