Podrobne

Vy kolesá

Vy kolesá

Ak hľadíte na tento obrázok, uvidíte, ako sa zdá, že ozubené kolesá majú svoj vlastný pohyb.

Riešenie

Ale v skutočnosti to tak nie je, oni stoja, je to len ilúzia.