Podrobne

Nemožné okno

Nemožné okno

Toto je Escherov malý muž "Belvedere", ktorý sedí na okraji netradičného okna ...

Riešenie

Je to optická ilúzia, ktorú nakreslil Jos de Mey.