Komentáre

Neprechádzajte ulicou!

Neprechádzajte ulicou!

Páni, nie je možné prejsť ulicu, preteká rieka.

Riešenie

Je to ďalšia kresba vyrobená na zemi pomocou 3D techniky, ktorú vytvoril Julian Beeber.