Podrobne

Slimák

Slimák

Aký slimák!

Riešenie

Aby bolo možné nakresliť časti slimáka na svetlú lavicu, musel sa odrezať papier a prilepiť na miesto hore a na boku lavičky. Ďalej späť bol zabudovaný oceľový stĺp stojaci na ulici, ktorý vytvoril jeden z rohov slimákov.
Účinkuje Julian Beeber.