Informácie

Kvadratúra kruhu

Kvadratúra kruhu

Toto zariadenie, Myslíte si, že je to dômyselné alebo nemožné?

Riešenie

Je to nemožné, mali by ho tvoriť kruhy a perspektíva je zavádzajúca.