Informácie

Papagáje

Papagáje

Tieto papagáje spočívajú v kockovej štruktúre, ale vidíte všetko normálne?

Riešenie

Každý z dvoch stredných stĺpcov nemôže byť súčasne na protiľahlých stranách kocky. Stále hľadajte každú z nich zhora nadol. Uvidíte, že nezachovávajú rovinu tváre kocky, z ktorej pochádzajú.

Je to obraz umelca flamenca Jos de Mey.